Informacja w sprawie rekrutacji

Szanowni Rodzice!!!
W związku z trwającą akcją strajkową w naszej placówce i brakiem możliwości ukończenia prac komisji rekrutacyjnej zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 30 stycznia 2019 r.,termin ogłoszenia powyższych list ustalony na dzień 12.04.2019 r. o godz.15.00 nie jest możliwy. W najbliższym czasie Wójt Gminy Kolbudy wyda stosowne zarządzenie odnośnie przedłużenia terminu ogłoszenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas pierwszych. 
 
Z poważaniem
Dyrektor ZKiW w Bielkówku
Alicja Zachara