Plan Rekolekcji Wielkopostnych 2019r.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci

Parafia Bożego  Ciała w Pręgowie

Kościół parafialny w  P r ę g o w i e

Niedziela  –   7 kwietnia  2019 r.

Msza    św.   z   nauką   –   godz. 12.15

Poniedziałek,  wtorek,  środa

Szkoła     podstawowa  

Klasy   0 – IV  – godz. 10.00

Klasy   V – VIII   – godz. 11.00

S p o w i e d ź   ś w i ę t a  –  poniedziałek, wtorek    godz. 9.30 i 10.30