Rekrutacja 2019/2020

Wójt Gminy Kolbudy podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy.

Zarządzenie Wójta Gminy Kolbudy nr 11/2019

Oddziały Przedszkolne/Przedszkole

Uchwała Rady Gminy Kolbudy w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Kalendarz 2019 – rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Terminy rekrutacji 2019

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowaniu

Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny

Klasa I SP

Termin rekrutacji do klasy I SP

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

Wniosek rodzica dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły