Rekrutacja – nowy termin.

Szanowni Rodzice!
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 11 kwietnia 2019 r., zmianie uległ termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Nowy termin ustalony jest na 13 maja 2019 r. o godz. 15.00. 
 
Z poważaniem
Dyrektor ZKiW w Bielkówku 
Alicja Zachara