Ubezpieczenie INTERRISK

Szanowni Rodzice,

W związku z zainteresowaniem Państwa alternatywną ofertą ubezpieczenia dzieci, informujemy, że jest jeszcze druga możliwość zapisania dziecka do grupowego UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

Rada Rodziców zdecydowała się bowiem na podjęcie współpracy również z firmą INTERRISK, która zaproponowała nam 2 warianty składkowe z dodatkowymi opcjami ubezpieczenia na wypadek OPERACJI, których nie ma w ofercie Compensy.

Ubezpieczenie w szkole jest dobrowolne. Można mieć jedno albo dwa ubezpieczenia – zarówno w Compensie, jak i w Interrisk. 

Przed ubezpieczeniem dziecka w szkole należy zapoznać się z załączonymi dokumentami – ogólnymi warunkami ubezpieczenia, tabelami uszczerbków oraz informacjami dot. likwidacji szkód.

Składki z tytułu ubezpieczenia zbierają skarbnicy rady rodziców z poszczególnych klas, a następnie wpłacają w  sekretariacie szkoły.

Składkę należy opłacić do dnia 15 października 2018 r.  Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu i pomocy przy zgłaszaniu szkód udziela Paweł Damecki – tel. 795 578 778.

 
UWAGA – ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INTERNETOWEGO PRZYSTĘPOWANIA DO UBEZPIECZENIA INTERRISK !
Z ofertą INTERRISK można zapoznać się wchodząc na niżej podaną stronę internetową i podając numer oferty (numer ID Klienta). Postępując zgodnie z poniższą instrukcją można uzyskać dostęp do wszystkich wariantów oferty, zapoznać się nimi, pobrać OWU, wybrać właściwy wariant składkowy dla swojego dziecka oraz opłacić składkę on-line :

1/ wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2/ podaj numer ID Klienta: wrmn6

3/ wybierz wariant i podaj dane swoje i dziecka

4/ opłać składkę on-line

5/ potwierdzenie zawarcia umowy otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail

 

Oferta INTERRISK odpowiada na zapotrzebowanie części rodziców zainteresowanych :

– ubezpieczeniem na cały rok szkolny ważnym od 1.09.2018

– pakietem rozszerzonym o opcje dodatkowe : OPERACJE w wyniku NW i OPERACJE w wyniku choroby, których nie ma w ofercie Compensy

– możliwością wyboru wariantu i wpłat internetowych /oferta INTERRISK jest dostępna on-line z płatnością składki przez PAYU/.

 

Mają Państwo zatem do wyboru aż 3 polisy z COMPENSY i 2 polisy z INTERRISK :

na sumę 15.000 zł za składkę 35 zł  – Compensa

na sumę 20.000 zł za składkę 40 zł – Interrisk

na sumę 25.000 zł za składkę 47 zł – Compensa

na sumę 30.000 zł za składkę 53 zł – Interrisk

na sumę 35.000 zł za składkę 57 zł – Compensa

 

W załączeniu poniżej dostępne są elektroniczne wersje dokumentów dot. ubezpieczenia INTERRISK:

– krótka ulotka informacyjna dla rodziców, zawierająca wybrane informacje oraz numery polis dla poszczególnych wariantów składkowych, zasady zgłaszania roszczeń, namiary na mnie dla osób potrzebujących dodatkowych informacji lub wsparcia.

– plakat z linkiem do oferty internetowej Interrisk ( https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline ) oraz hasłem dostępu do oferty Interrisk dla ZKiW w Bielkówku  – czyli z numerem ID Klienta ( wrmn6 )

– OWU + tabela uszczerbków,

– druk zgłoszenia szkody,

– informacja ADO.

 

ulotka – ubezpieczenie INTERRISK dla ZKiW w Bielkówku – od 1-09-2018

owu EDU Plus INTERRISK 2018 z kartą produktu

TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU

obowiązek informacyjny ADO Interrisk

plakat z ofertą on-line – ID_Klienta ZKiW Bielkówko

oświadczenie indywidualne Interrisk

szablon wykazu ubezpieczonych 2018 – ZKiW Bielkówko – INTERRISK

druk zgłoszenia roszczenia z EDU PLUS