Ubezpieczenie w roku szk. 2018/2019

 

Szanowni Rodzice / Opiekunowie,

Informujemy Państwa o możliwości przystąpienia dziecka do grupowego UBEZPIECZENIA  od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. Rada Rodziców zdecydowała się na przedłużenie współpracy z firmą Compensa, która ubezpieczała dzieci również w roku szkolnym 2017/2018.

Ubezpieczenie w szkole jest dobrowolne. Do wyboru są 3 warianty składkowe.

Przed ubezpieczeniem dziecka w szkole należy zapoznać się z załączonymi dokumentami – ogólnymi warunkami ubezpieczenia, tabelami uszczerbków oraz informacjami dot. likwidacji szkód.

Składki z tytułu ubezpieczenia zbierają skarbnicy rady rodziców poszczególnych klas, a następnie wpłacają w  sekretariacie szkoły.

Składkę należy opłacić do dnia 15 października 2018 r.  Dodatkowych informacji o ubezpieczeniu i pomocy przy zgłaszaniu szkód udziela Paweł Damecki – tel. 795 578 778.

compensa

Ubezpieczenie COMPENSA  ZKiW w Bielkówku – 13-09-2018

Oświadczenie indywidualne OWU

Lista ubezpieczonych – Oświadczenie grupowe 

Obowiązek Informacyjny ADO

OWU NNW Szkolne III z aneksem 1 rodo – COMPENSA

Tabela Uszczerbków NNW od 20 07 2015 – COMPENSA

Aneks nr 1 do Tabeli Uszczerbków

Druk zgłoszenie szkody NNW szkolne – Compensa