Ubezpieczenie w roku szk. 2019/2020

 
Szanowni Rodzice,
Aby ułatwić Państwu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej swoich dzieci w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców działająca przy ZKiW w Bielkówku zarekomendowała zawarcie przez naszą Szkołę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie COMPENSA TU SA VIG.
Oferta została przygotowana i zarekomendowana przez Kancelarię Brokerską Pawła Dameckiego z Łapina, który udzieli Państwu wszelkich informacji w sprawach dotyczących ubezpieczenia, a także udzieli pomocy przy zgłaszaniu roszczeń o odszkodowania.
 
W naszej szkole zostały zawarte 2 polisy COMPENSY:  Polisa typ 184 nr 1016409 (dla składki 45 zł)  oraz  Polisa typ 184 nr 1016410  (dla składki 55 zł). Ubezpieczenie obowiązuje w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.
 
Proszę o zapoznanie się z ofertą, OWU oraz pozostałymi dokumentami. Rodzice zainteresowani ubezpieczeniem dziecka proszeni są o dokonanie wpłaty składki u skarbników klasowych lub innych rodziców wybranych spośród trójki klasowej do dnia 15.10.2019 r.
 
Dokonując wpłaty należy wpisać dziecko na listę ubezpieczonych, podając wysokość składki oraz potwierdzić swoim podpisem zgodę na ubezpieczenie dziecka, wybrany wariant oraz otrzymanie i zapoznanie się z ofertą oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
 
Rodzice, którzy nie wpiszą dziecka na listę klasową, proszeni są o dostarczenie wyznaczonej osobie spośród rodziców w danej klasie, podpisanego ‘Oświadczenia indywidualnego’, podobnie jak to czyniliśmy w ub. roku. Złożenie podpisu na liście klasowej nie wymaga składania dodatkowego Oświadczenia indywidualnego.
 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z brokerem:  Paweł Damecki, tel. 795-578-778, e-mail: pawel@damecki.pl