Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na zebrania z rodzicami będące podsumowaniem pracy w I półroczu roku szk. 2018/2019 według poniższego planu

7.02.2019r.

godz. 16:30

Przedszkole Gminne

Oddział Przedszkolny

Klasa Va – s. 18
Klasa Vb – s. 5
Klasa VI- s. 3
Klasa VII- s. 22
Klasa VIII- s. 23

godz. 17:15 – zebranie ogólne z policjantem
– Zagrożenia płynące z nadużywania mediów przez dzieci;
– Odpowiedzialność rodziców za zamieszczanie niewłaściwych treści w mediach przez dzieci.

godz. 18:15

Klasa 1 – s. 5

Klasa 2 – s. 3

Klasa 3 – s. 4

Klasa 4a – s. 22

Klasa 4b – s. 23