SKO

sko

Do Szkolnej Kasy Oszczędności może przystąpić każdy uczeń Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku z klas 0-VI. 

Warunkiem jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica (opiekuna) formularza deklaracji przystąpienia do Szkolnej Kasy Oszczędności.

Druk można otrzymać od opiekuna SKO lub wydrukować ze strony internetowej szkoły.

Termin wpłat jest przekazywany uczniom pisemnie przez opiekuna.

 

Materiały do pobrania:

Regulamin

Deklaracja